Rostlinná výroba

ZOD Potěhy obhospodařuje cca 3047 ha zeměděské půdy, z toho je cca 21 ha trvalých travních porostů. Námi obdělávané pozemky se nachází v katastrech několika obcí (Potěhy, Tupadly, Bratčice, Drobovice, Filipov, Žleby, Hostovlice atd.) a s tím souvisí i poměrně velká rozmanitost v jejich bonitě a jejich nadmořská výška (rozptyl od 246 do 361 m.n.m.). Na orné půdě pěstujeme ozimou řepku, ozimý ječmen – krmný, ozimou pšenici – potravinářskou, krmnou, jarní pšenici, jarní ječmen – sladovnický, cukrovou řepu, kukuřici – silážní, zrnovou a pícniny potřebné pro zajištění krmivové základny živočišné výroby. Podnik disponuje vlastní posklizňovou linkou o kapacitě cca 10.200 tun, její součástí je i plynová sušárna zrnin, na které jsme schopni upravit vlhkost sklizených produktů na standardní hodnoty.

© 2024 ZOD Potěhy | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů