Opravárenství a služby

Provoz opravárenství zabezpečuje veškeré opravy mechanizace rostlinné výroby, živočišné výroby, strojní mechanizace posklizňové linky, mísírny krmných směsí a autodopravy. Na servisním středisku jsou celoročně prováděny údržby a opravy strojů, drobné opravy pneu a mytí veškeré mechanizace.

Středisko autodopravy zajišťuje celoročně dopravu pro všechny úseky družstva a v rámci svých možností i pro cizí firmy, obecní úřady a fyzické osoby. Pokud byste  měli zájem využít našich služeb v oblasti autodopravy, kontaktujte p. Ing. Oldřicha Semráda na telefonu 732 669 546 nebo emailu o.semrad@zod-potehy.cz

© 2024 ZOD Potěhy | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů